Groep 3B

In groep 3B werken Juf Janneke en Juf Silvie.

De kinderen van groep 3 beginnen iedere morgen met een inloop. De inloop bestaat uit allerlei keuze-activiteiten (planbord) waarbij de kinderen (samen) op een spelenderwijze manier leren. De activiteiten sluiten aan bij een thema dat op dat moment centraal staat. 

Naast taal- en lezen besteden we in groep 3 veel tijd aan rekenen, schrijven, spelling en verkeer. Het accent ligt met rekenen bijvoorbeeld op het automatiseren t/m 10 en de verliefde harten (getallen die samen 10 zijn). 
Ook werken we dagelijks aan onze weektaak met als doel onze zelfstandigheid te vergroten, maar ook om ons verantwoordelijkheidsgevoel en de vaardigheden van samenwerking verder te ontwikkelen.
Iedere week laten we onze creativiteit zien tijdens ‘crea’, spelen en lezen we samen, maken we muziek, gymmen we 2 keer en werken we aan een vreedzame school.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl