Informatie over hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de ander worden overgebracht. De school is, ongewild, zo’n plaats.
Het is de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers om uw kind(eren) regelmatig te controleren op hoofdluis en/of neten en zo nodig te behandelen.
Het is de verantwoordelijkheid van school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.

Controle op school

Om hoofdluis te bestrijden is er op school een ouderwerkgroep actief, deze werkt volgens de instructies van de GGD.
Na elke vakantie worden de kinderen in alle klassen gecontroleerd, zo nodig gebeurt de controle vaker. Wordt er bij uw kind(eren) hoofdluis geconstateerd, dan wordt u dezelfde dag, indien mogelijk, door de coördinator van school, juf Erna gebeld. Meestal vindt er na 1 week een klassikale hercontrole plaats in de klas van uw kind.

Zelfcontrole

Als u uw kind controleert, controleer dan op de volgende plaatsen, onder de pony, achter de oren en in de nek. Controleer ook andere gezinsleden. Hoofdluizen zoeken vaak de warme plekken van de hoofdhuid op. Hoofdluizen zijn kleine meestal grijsachtige beestjes, de neten (eitjes) zitten altijd vast aan de haren. Nieuwe neten zitten dichtbij de hoofdhuid, oude neten zitten verder van de hoofdhuid af. Mocht u hoofdluis aantreffen bij u kind en of nieuwe neten. Meldt dit dan bij de leerkracht van u kind(eren).

Voor meer informatie verwijzen we u naar de volgende websites: http://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/voor_scholen/hoofdluis

Hoofdluiswerkgroep

De hoofdluiswerkgroep bestaat uit:

Jacco, Kelly, Anja, Saskia, Tessa, Gerlin, Jaquelien, Jeanette en Dorien.
Dorien Aalders is coördinator vanuit de werkgroep, Erna Ludwig is coördinator vanuit school.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT