Groep 1/2 A

In groep 1/2A zitten momenteel 21 vrolijke, enthousiaste leerlingen en 2 juffen. Juf Erna werkt op de woensdag en juf Ingrid op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

In onze groep zijn wij lief voor elkaar, wij helpen elkaar en geven elkaar een opsteker.

Wij vinden het heel belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Alleen als het kind ‘lekker in zijn vel’ zit, kan het optimaal leren van ons onderwijs. Ook gaan wij uit van de belevingswereld van het jonge kind en werken wij met thema’s. Spelend leren staat hier centraal.

Onze ochtenden beginnen altijd met de inloop. Wij werken hierbij met een kiesbord. De kinderen hangen hun eigen kaartje bij de activiteit die ze graag willen doen.

Zij kunnen kiezen uit verschillende activiteiten: hoeken, kleien, tekenen, bouwen etc.

Tijdens de inloop heeft de leerkracht de gelegenheid om extra begeleiding te geven.

Na de inloop bespreken wij altijd even kort de volgorde van de dagritmekaarten, zodat wij duidelijk weten wat wij vandaag gaan doen. Wij werken de gehele dag op verschillende manieren met verschillende werkvormen.

De kring (taalontwikkeling), bewegingsvorming, muzikale vorming, werken m.b.v. een planbord (taakuur) komen elke dag aan bod.

Ook werken we met de methode ‘De Vreedzame School’. Samen met de handpoppen 'aap' en 'tijger' leren de kinderen allerlei zaken omtrent gevoelens, groepsvorming, conflictsituaties, verantwoordelijkheden en diversiteit. Wij willen dat de kinderen respectvol met elkaar omgaan, zich aan afspraken houden en samen een conflict kunnen oplossen.

Kortom het wordt een bijzonder leuk jaar!
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl