Groep 1/2 A

In groep 1/2A zitten momenteel 16 vrolijke, enthousiaste leerlingen en 2 juffen. Juf Astrid's  werkdagen zijn de maandag en dinsdag. Juf Sarah's werkdagen zijn de woensdag, donderdag en vrijdag.

In onze groep zijn wij lief voor elkaar, wij helpen elkaar en geven elkaar opstekers. Wij vinden het heel belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Alleen als het kind ‘lekker in zijn vel’ zit, kan het optimaal leren van ons onderwijs. Wij gaan ook uit van de belevingswereld van het jonge kind en werken met thema’s. Spelend leren staat hier centraal.

Onze ochtenden beginnen altijd met de inloop. Wij werken hierbij met een kiesbord. De kinderen starten met de activiteit die ze de vorige dag al hebben gekozen. Zij kunnen kiezen uit verschillende activiteiten: hoeken, kleien, tekenen, bouwen etc. Tijdens de inloop heeft de leerkracht de gelegenheid om extra begeleiding te geven aan kleine groepjes kinderen.

Na de inloop bespreken wij altijd even kort de volgorde van de dagritmekaarten, zodat wij duidelijk weten wat wij vandaag gaan doen. Wij werken de gehele dag op verschillende manieren met verschillende werkvormen.

De kring (taalontwikkeling), bewegingsvorming, muzikale vorming, werken m.b.v. een planbord (taakuur) komen elke dag aan bod. Elke dag gaan de kinderen 2 keer naar buiten. Bij slecht weer gaan we lekker naar de gymzaal.

In de kleutergroep staat het thematisch werken centraal. We werken ongeveer 5 à 6 weken aan een thema. Naast ons lokaal hebben we een mooie centrale hal, waar we veel gebruik van maken. In de hal zijn onze ‘hoeken’ aanwezig. In deze hoeken leren de leerlingen spelenderwijs. Er is ook een mooie themahoek aanwezig. De inrichting van de hoeken veranderen per thema.

Ook werken we met de methode ‘De Vreedzame School’. Samen met de handpoppen 'aap' en 'tijger' leren de kinderen allerlei zaken omtrent gevoelens, groepsvorming, conflictsituaties, verantwoordelijkheden en diversiteit. Wij willen dat de kinderen respectvol met elkaar omgaan, zich aan afspraken houden en samen een conflict kunnen oplossen.

Kortom het wordt een bijzonder leuk jaar!

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT