Groep 1/2 B


In groep 1/2 B werkt juf Chantal.

In deze groep zorgen wij voor elkaar, zijn behulpzaam en heel zelfstandig. Elke dag werken wij hard en luisteren wij goed naar elkaar en de leerkracht.

Onze ochtenden beginnen altijd met het kiesbord. Leerlingen pakken hun eigen kaartje en hangen die op bij de activiteit die ze graag willen doen. Daarna is er vaak nog tijd om zelf even te kiezen. Wij kunnen vaak kiezen uit een spel, kleien, bouwen, tekenen, etc. In deze ‘kiestijd’ hebben de juffen de tijd om aan de slag te gaan met verschillende hulpgroepen (kinderen die extra aandacht nodig hebben).

Na het ‘kiesbord’ bespreken we altijd even kort de volgorde van de dagritmekaarten, zodat wij duidelijk weten wat we vandaag gaan doen.

Wij werken de gehele dag op verschillende manieren met verschillende werkvormen. Zo komen wij in aanraking met verschillende (bouw)materialen, kringactiviteiten, werkbladen en motorische oefeningen.

Wekelijks maken we een knutselwerkje en zijn we bezig met een nieuwe letter. Standaard in ons weekprogramma staat de methode Vreedzame school (hoe gaan we met elkaar om?) en Ik ben Bas (woordenschat en zinsbouw).

Gelukkig is er ook voldoende ruimte voor ontspanning! Per dag hebben wij 2 beweegmomenten. Vaak gaan we naar buiten, maar sowieso 1 keer in de week gaan wij gymmen in onze speelzaal.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl