Groep 1/2 B


Welkom op de pagina van groep 1/2B. Groep 1/2B bestaat momenteel uit 17 lieve, enthousiaste, gezellige en hardwerkende kinderen! Juf Chantal werkt fulltime in deze groep.

Ook dit jaar mogen we weer enkele stagiaires verwelkomen in onze groep. Dit maakt dat we op meerdere dagen in de week, extra ondersteuning en begeleiding kunnen bieden aan de kinderen. Dat vinden wij erg prettig!

In groep 1/2B zijn we aardig voor elkaar, zorgen wij voor elkaar, zijn we behulpzaam en al heel zelfstandig. Elke dag werken wij hard en luisteren wij goed naar elkaar en naar de leerkracht.   Onze ochtenden beginnen altijd met een inloop. In de inloop gaan de kinderen aan de slag met een activiteit, die ze de vorige dag al via het kiesbord hebben gekozen. Op het kiesbord staan activiteiten die de verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, gecijferdheid, motoriek, sociaal-emotioneel, e.d.) van kleuters aanspreken. Na ongeveer 15/20 minuten krijgen de kinderen de mogelijkheid om te wisselen van activiteit. Tijdens de inloop heeft de juf de tijd om aan de slag te gaan met verschillende hulpgroepen (kinderen die extra aandacht nodig hebben).   Na de inloop starten we de dag met het zingen van een aantal liedjes. Deze liedjes staan in het teken van elkaar begroeten en het benoemen van de dag, datum, het weer en het seizoen. Ook bespreken we de volgorde van de dagritmekaarten, zodat wij duidelijk weten wat we vandaag gaan doen.   In de kleutergroepen werken wij met thema’s. Ieder thema duurt ongeveer 5/6 weken. De invulling van de grote kringen en taakuur (speel- werkles) sluit aan bij het thema dat op dat moment behandeld wordt. In de grote kring worden activiteiten aangeboden op diverse gebieden. Taalactiviteiten, (woordenschat, spreken, luisteren, voorlezen, aanbieden van letters, fonemisch bewustzijn, e.d.), rekenactiviteiten (getalbegrip, meten en meetkunde) en activiteiten op het gebied van muziek, dans en drama. Onderzoekend leren, daar houden wij ook wel van! Eén keer per week mogen we ‘Aap’ en ‘Tijger’ verwelkomen bij ons in de klas. Aap en Tijger (handpoppen) horen bij de methode ‘Vreedzame School’ en leren de kinderen allerlei zaken omtrent gevoelens, groepsvorming, conflictsituaties, verantwoordelijkheden en diversiteit. De speel- werkles is bij ons het ‘taakuur’. Tijdens taakuur werken we via het plan- en kiesbord. Op het planbord staan per week 5 activiteiten, die vallen onder de volgende 5 categorieën: knutselen, tekenen, ontwikkelingsmateriaal, samenwerken en hoeken. Per dag plannen de kinderen zelf wat ze graag zouden willen doen. Afhankelijk van de leeftijd, de mogelijkheden en de ontwikkelingsdoelen wordt bepaald hoeveel verplichte werkjes een kind per week zeker gedaan moet hebben. Ons lokaal grenst aan een ruimtelijke hal, waar we veelvuldig gebruik van maken. In de hal bevinden zich namelijk onze ‘hoeken’, waar kinderen heerlijk spelend kunnen leren. Zo is er altijd een themahoek, een bouwhoek, een poppenhuis en een zand- watertafel aanwezig. In ons klaslokaal hebben we tevens nog een huishoek en een hoek vol met constructiemateriaal. De inrichting van de hoeken verandert ieder thema. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid, om datgene wat ze al weten en wat ze gedurende het thema leren na te spelen en met en van elkaar te leren. Gelukkig is er ook voldoende ruimte voor ontspanning! Per dag hebben wij 2 beweegmomenten. Vaak gaan we naar buiten, maar we hebben ook de mogelijkheid om fanatiek en sportief te gymmen in onze speelzaal. Dit schooljaar krijgen we 20 gymlessen van een echte gym juf! Dit vinden wij erg leuk!

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT