Groep 1/2 C

Welkom op onze pagina van groep 1/2 C! In onze groep werken 2 juffen: juf Astrid en juf Sarah. Juf Astrid werkt maandag, dinsdag en juf Sarah op woensdag, donderdag en vrijdag. Op dit moment hebben we 18 lieve, gezellige en enthousiaste kinderen in de groep. Gedurende het schooljaar komen er nog een paar bij.

We werken themagericht in de groepen 1/2, een thema duurt ongeveer 5/6 weken. In onze groep kunnen de kinderen heel goed zelfstandig werken, zijn we behulpzaam en zijn we aardig voor elkaar.

Onze dag begint met een inloop waarbij een activiteit gekozen is met behulp van een kiesbord. De kinderen kiezen de dag ervoor welke activiteit ze de volgende ochtend willen doen. De leerkracht gebruikt deze inlooptijd vaak om met een 'hulpgroepje' aan het werk te gaan, dit noemen we de kleine kring.

In de grote kring worden activiteiten aangeboden op diverse gebieden. Taalactiviteiten, (woordenschat, spreken, luisteren, voorlezen, aanbieden van letters, fonemisch bewustzijn, e.d.), rekenactiviteiten (getalbegrip, meten en meetkunde) en activiteiten op het gebied van muziek, dans en drama. Eén keer per week komen ‘Aap’ en ‘Tijger’ verwelkomen bij ons in de klas. Aap en Tijger (handpoppen) horen bij de methode ‘Vreedzame School’ en leren de kinderen allerlei zaken omtrent gevoelens, groepsvorming, conflictsituaties, verantwoordelijkheden en diversiteit. Ook bespreken we altijd even kort de volgorde van de dagritmekaarten, zodat we allemaal weten hoe de dag gaat verlopen.

De speel- werkles is bij ons het ‘taakuur’. Tijdens taakuur werken we via het plan- en kiesbord. Op het planbord staan per week 5 activiteiten, die vallen onder de volgende 5 categorieën: knutselen, tekenen, ontwikkelingsmateriaal, samenwerken en hoeken. Per dag plannen de kinderen zelf wat ze graag zouden willen doen. Afhankelijk van de leeftijd, de mogelijkheden en de ontwikkelingsdoelen wordt bepaald hoeveel verplichte werkjes een kind per week zeker gedaan moet hebben.

Ons lokaal grenst aan ons kleuterleerplein (hal), waar we iedere dag gebruik van maken. In de hal bevinden zich namelijk onze ‘hoeken’, waar kinderen heerlijk spelend kunnen leren. Zo is er altijd een themahoek, een bouwhoek, een poppenhuis en een zand- watertafel aanwezig. In ons klaslokaal hebben we tevens nog een huishoek. En een gedeelte van onze ‘eigen’ gang hebben we een hoek met allemaal constructiemateriaal. De inrichting van de hoeken verandert ieder thema. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid, om datgene wat ze al weten en wat ze gedurende het thema leren na te spelen en met en van elkaar te leren.
Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor bewegen. Per dag hebben wij 2 momenten waarop we naar buiten gaan en/of gymmen in onze speelzaal.

Kortom: samen zullen we er een gezellige, fijne en leerzame schooljaar van maken!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl