Groep 4

In groep 4 werkt juf Kim de hele week. Wij werken dit schooljaar met 30 kanjers van kinderen. Elke ochtend begroeten we elkaar op een leuke manier en gaan dan snel aan het werk. 

Het is een hele stap om van groep 3 naar groep 4 te gaan. De kinderen zijn gewend om in werkboekjes te werken en hebben geen lesboeken. In groep 4 werken we met een taal en rekenlesboek en oefenen we het netjes werken in schriften met hokjes en lijntjes.  

De vakken rekenen, taal, schrijven en spelling worden in groep 4 verder uitgebreid. We rekenen met grotere getallen, oefenen met klokkijken en keersommen. We leren woordsoorten en goede zinnen maken. We oefenen met nieuwe spellingscategorieën en natuurlijk het schrijven van de hoofdletters!  

Lezen blijft ook in groep 4 een belangrijk speerpunt. Veel leeskilometers maken zowel op school als thuis is van groot belang. Op school maken we gebruik van verschillende leesvormen om het leesplezier te bevorderen.  

Natuurlijk zijn er altijd momenten waarop kinderen klaar zijn met hun werk. Op dat soort momenten moeten kinderen werken aan hun weektaak. Op de weektaak staan extra opdrachten, herhalingswerkbladen, software en een samenwerkingsopdracht.   

Deze kinderen houden van beweging. Daarom spelen we veel buiten, gaan we 2 keer in de week gymmen en doen wij aan bewegend leren (zowel in de klas als buiten op het plein). Daarnaast uiten wij wekelijks onze creativiteit met muziek en handvaardigheid.  

Elke week schenken we aandacht aan het geven van opstekers. Elke week is iemand anders dan ‘de regenboog van de week’. De kinderen geven elkaar complimenten en vinden het geweldig om even in het zonnetje te staan.     

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT