Groep 4/5

Groep 4/5 Op maandag juf Simone de rest van de week juf Alice

In de combinatiegroep 4/5 is het gezellig.

De Vreedzame School hangt als een kapstok in onze klas.

We werken veel met de begrippen opstekers, open staan voor verschillen, kunnen omgaan met conflictsituatie , een bijdrage leveren aan het algemeen belang, omgaan met afbranders, elkaar helpen.

We verdelen taken en werken veel samen. Begrippen als “ geluidskapitein” , Maar laten elkaar ook met rust als iemand dat graag wil. Iedereen mag zijn wie hij is. Naast werken in een groep kan een kind er ook voor kiezen om even alleen te zitten in het kantoortje in de klas.

In de klas zitten we homogeen, d.w.z. groep 4 links, groep 5 rechts. Logistiek voor de juf en kinderen voor nu het handigst. Voor het bord hangen twee instructieborden. Hierop staat aangegeven wat we op een dag doen.

Het instructierooster is voorzien van een tijd zodat de kinderen weten wanneer ze met een taak gaan beginnen die instructie behoeft. Ook hangt er een time-timer, een terugloopklok die aangeeft hoelang we aan een taak werken, of wanneer er een instructie van de juf volgt.

Naast de instructiemomenten werken de kinderen aan hun eigen te verwerken taak of aan hun eigen weektaak.

Op de weektaak staan taken die zelfstandig te verwerken zijn, ze behoeven nooit instructie. Ze hebben altijd met de lesinhoud van de week te maken. Ook staan er computertaken op en samenwerkingstaken.

Op de weektaak staan ook reflectievragen, deze bespreken we elke dag en vullen we samen in.

De reflectievragen zijn vragen die te maken hebben met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid of samenwerken. En geven het kind meer inzicht in het handelen tijdens het werk en het proces.

We hebben twee keer in de week gym, 1 keer in de week crea waarin de kinderkeuken en de ouderparticipatie van ouders een centrale rol spelen. En 1 keer in de week Vreedzame School lessen.

Muziek probeer ik altijd tussen de bedrijven door te doen.

Tussen de middag zoeken de kinderen elkaar op en hebben we homogene groepen tijdens de lunch: Groep 4, groep 5 en groep 6. Op vrijdag doen we dit niet, dan lunchen we in onze eigen groep.

In groep 4 werken we erg aan de basisvoorwaarden en aan het automatiseren (hoofdletters aanleren, getallenlijn werken, technisch lezen verder uitbreiden).

In groep 5 staan we eigenlijk in de 'deuropening' van de bovenbouw en maken de kinderen kennis met de wereld oriënterende vakken: Natuniek ( techniek en natuur) De blauwe planeet, en Argus Clou. In groep 5 gaan kinderen een boek presenteren en een werkstuk maken en presenteren voor de klas.

Dit wat onze klas in een notendop!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl