Groep 5

Groep 5 bestaat uit 22 leerlingen. Alle dagen van de week krijgen de leerlingen les van juf Ilse.
Wanneer de leerlingen ’s ochtends binnen komen, pakken ze hun leesboek en beginnen ze met lezen. Op het bord staan dagritme kaarten waarop te zien is hoe de dag verloopt. Achterin de klas is te zien aan welke doelen we werken.

Naast de basisvakken rekenen, taal en spelling, krijgen de leerlingen van groep 5 voor het eerst te maken met zaakvakken zoals natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. De lessen worden enthousiast ontvangen door de leerlingen.

In groep 5 wordt er ook voor het eerst geoefend met presenteren. Voor de kerstvakantie geven de kinderen een boekbespreking. Het doel is om te oefenen met het presenteren en het leesplezier van jezelf en anderen vergroten. Na de kerstvakantie maken de kinderen een werkstuk en delen dit met de klas.

Naast het dagelijkse werk, werken de leerlingen met een weektaak. Deze wordt aangepast naar het niveau van de leerling. In groep 5 zijn we op dit moment aan het experimenteren met de weektaak. Samen met de leerlingen wordt er gezocht naar een passend middel om zelfstandig te werken en te leren plannen. We zijn aan het experimenteren om een doorgaande lijn van kleuters tot groep 8 te creëren.

Ook werken we aan de creatieve vakken. Muziek wordt gegeven door juf Marijke. Zij heeft veel ervaring met het geven van muziek en de leerlingen zijn enthousiast wanneer ze in de klas is. Voor tekenen en handvaardigheid maken we een keer in de week tijd. Dit wordt door juf Ilse gegeven of we doen een circuitvorm samen met groep 4 en ouders.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl