Groep 5

Groep 5 bestaat uit 22 leerlingen. Juf Ilse werkt op de maandag, dinsdag en woensdag. Juf Mandy werkt op de donderdag en vrijdag.
Wanneer de leerlingen ’s ochtends binnen komen, pakken ze hun leesboek en beginnen ze met lezen. Op het bord staan dagritme kaarten waarop te zien is hoe de dag verloopt. Achterin de klas is te zien aan welke doelen we werken.

Naast de basisvakken rekenen, taal en spelling, krijgen de leerlingen van groep 5 voor het eerst te maken met zaakvakken zoals natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. De lessen worden enthousiast ontvangen door de leerlingen.

In groep 5 wordt er ook voor het eerst geoefend met presenteren. Voor de kerstvakantie geven de kinderen een boekbespreking. Het doel is om te oefenen met het presenteren en het leesplezier van jezelf en anderen vergroten. Na de kerstvakantie maken de kinderen een werkstuk en delen dit met de klas.

Naast het dagelijkse werk, werken de leerlingen met een weektaak. Deze wordt aangepast naar het niveau van de leerling. 

Ook werken we aan de creatieve vakken. Muziek wordt gegeven door juf Marijke. Zij heeft veel ervaring met het geven van muziek en de leerlingen zijn enthousiast wanneer ze in de klas is. Voor tekenen en handvaardigheid maken we een keer in de week tijd. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT