Groep 4/5

Groep 4/5 Op maandag juf Silvie  de rest van de week juf Alice   In de combinatiegroep 4/5 is het gezellig. We zijn een klas van 23 leerlingen, 15 in groep 4, 8 in groep 5. 

In onze klas lopen ook studenten stage, dit jaar is dat een eerste jaars onderwijsassistent op de maandag en dinsdag, en een 4e jaars pabo-student op de vrijdag. 

De Vreedzame School hangt samen met dalton  als een kapstok in onze klas. We werken veel met de begrippen opstekers, open staan voor verschillen, kunnen omgaan met conflictsituatie, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, omgaan met afbranders, elkaar helpen.  

We verdelen taken en werken veel samen. Iedereen mag zijn wie hij is. Naast werken in een groep kan een kind er ook voor kiezen om even alleen te zitten in het kantoortje in de klas.  Of de tafel schuiven naar een twee aan twee tafel. 

We nemen onze eigen verantwoordelijkheid/vrijheid binnen de grenzen die de juf aangeeft. 

Je mag op de gang werken, maar dan hang je je naamkaart op en wordt er van je verwacht dat je taakgericht kunt werken op de gang, zonder toezicht van de juf. 

Je spreekt een klasgenootje aan als hij zich niet aan afspraken houdt, en je luistert naar je klasgenoot. 

Zelfstandigheid: 

Je moet zelf langdurig aan een taak kunnen werken zonder dat je de juf hoeft te storen. 

Je weet als kind wat je moet doen als je toch een probleem hebt met je taak. Je vraagt dan een klasgenoot voor hulp. Je regelt taken zelf. 

In de klas zitten we homogeen, d.w.z. groep 4 links, groep 5 rechts. Logistiek voor de juf en kinderen voor nu het handigst. Voor het bord hangen twee instructieborden. Hierop staat aangegeven wat we op een dag doen.  

Het instructierooster is voorzien van een tijd zodat de kinderen weten wanneer ze met een taak gaan beginnen die instructie behoeft. Ook hangt er een time-timer, een terugloopklok die aangeeft hoelang we aan een taak werken, of wanneer er een instructie van de juf volgt.  

Naast de instructiemomenten werken de kinderen aan hun eigen te verwerken taak of aan hun eigen weektaak.  

Op de weektaak staan taken die zelfstandig te verwerken zijn, ze behoeven nooit instructie. Ze hebben altijd met de lesinhoud van de week te maken. Ook staan er computertaken op en samenwerkingstaken.  

Op de weektaak staan ook reflectievragen, deze bespreken we elke dag en vullen we samen in.  

De reflectievragen zijn vragen die te maken hebben met verantwoordelijkheid, zelfstandigheid of samenwerken. En geven het kind meer inzicht in het handelen tijdens het werk en het proces.  

Specifieke vakken: 

We hebben twee keer in de week gym. Op donderdag wordt de gymles verzorgd door gymstudenten. 1 keer  hebben we een crea circuit met de groepen 4, 5 en 4/5. 

Tijdens crea hebben we altijd veel helpende handen van ouders, ouderparticipatie speelt  een centrale rol. 

Muziek hebben we elke woensdag, van een muziekdocent, Juf Marijke. 

In groep 4 werken we erg aan de basisvoorwaarden en aan het automatiseren (hoofdletters aanleren, getallenlijn werken, technisch lezen verder uitbreiden). 

In groep 5 staan we eigenlijk in de 'deuropening' van de bovenbouw en maken de kinderen kennis met de wereld oriënterende vakken: Natuniek ( techniek en natuur) De blauwe planeet, en Argus Clou. In groep 5 gaan kinderen een boek presenteren en een werkstuk maken en presenteren voor de klas. 

De lunch doen we in onze eigen klas. 

Vaak eten we lekker in stilte, soms pakken we een voorleesboek, heel af en toe kijken we een filmpje. Als we een filmpje kijken is dit voor de laatste paar minuten. We vinden het belangrijk dat kinderen tijdens het eten lekker kunnen ontspannen zonder prikkels. 

Buienspelen: 

Groep 4 speelt buiten met de kinderen van groep 3 en 4. 

Groep 5 speelt buiten met de groepen, 5,6,7, en 8. 

Op het plein is een pleinwacht, bestaande uit 2 a 3  leerkrachten.  

Ook lopen er mediatoren, kinderen uit groep 7 en 8. op het schoolplein Zij helpen kinderen als er een conflict moet worden uitgesproken, na overleg met de pleinwacht wordt gekeken of het conflict moet worden uitgesproken met mediatoren of door de pleinwacht zelf. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl