Groep 6

In groep 6 zitten 23 leerlingen. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag krijgen de leerlingen les van juf Monique, op dinsdag van juf Silvie.

Behalve de vakken rekenen, (technisch en begrijpend) lezen en taal (waaronder spellen) krijgen de kinderen ook te maken met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, natuur en techniek.

De lesstof voor rekenen in groep 6 is gericht op het werken met grotere getallen. Voorwaarde daarvoor is dat de sommen onder de 10 voor zowel optellen, aftrekken en vermenigvuldigen goed geautomatiseerd zijn. Hiervoor blijft aandacht in de groep, maar thuis oefenen blijft ook belangrijk. Ook komen meten, tijd, geld en redactiesommen aan de orde.

Met taal zijn we bezig met woordenschat en taal verkennen. Welke onderdelen er voor rekenen en taal aan de orde zijn hangen per thema op een bord in de klas waar ouders en leerlingen ze kunnen bekijken.

Technisch lezen doen we groep doorbroken. Voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip. Binnenkort is het waarschijnlijk mogelijk dat de kinderen thuis ook kunnen inloggen en een extra oefening kunnen maken.

Naast het dagelijks werk hebben de kinderen een weektaak. De weektaak is gedifferentieerd naar hoeveelheid en niveau.

Ook is er in de groep aandacht voor creatieve vakken als muziek, dans, handvaardigheid en tekenen. 

Veel aandacht besteden we aan de sfeer in de groep. We willen ons veilig voelen. We hebben respect voor de verschillen die er zijn in de klas. Samen zorgen we voor een fijne werksfeer en helpen elkaar als dat nodig is. Op die manier zijn wij samen een geweldig leuke groep 6.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl