Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders / verzorgers van kinderen die les krijgen op ‘IKC De Wetelaar’. De ouderraad bestaat uit ongeveer 7 personen. Er wordt ongeveer 1 maal per 2 maanden vergaderd samen met een teamlid. Deze vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering wilt bijwonen, neemt u dan contact op met de secretaris. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van De Wetelaar. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van het geld van de ouderbijdrage
  • het organiseren van ouderavonden
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Hiervan worden activiteiten betaald zoals: Sinterklaas, kerstfeest, Pasen, traktaties bij sportdagen enz. Eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Hier worden eventuele nieuwe commissieleden gekozen. Op deze avond legt de ouderraad o.a. verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en wordt de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 22,50.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar or@wetelaar.nl
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT