De Vreedzame School

De Wetelaar is een Vreedzame School, wat betekent dat de school een leefgemeenschap is, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deze sociale en emotionele vaardigheden hebben leerlingen nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken.

Positief klimaat

Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten.

Het zijn niet alleen lessen, het is een manier van leven

De klas en school als oefenplaats

Een belangrijk onderdeel binnen het programma is leerlingmediatie. Op vreedzame scholen is een aantal leerlingen opgeleid tot mediator. Mediatoren leren allerlei vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Daarnaast vervullen alle leerlingen gemeenschapstaken in de klas, op school en in de buurt. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap.

Meer dan een lesmethode

De basis van De Vreedzame School is een structureel lesprogramma voor sociale competentie, met voor alle groepen een wekelijkse les of activiteit. Maar De Vreedzame School is méér dan een lesmethode. Het is een filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.

Log in als klant