Daltonschool

Waarom Daltononderwijs

Onze keuze voor het daltononderwijs is gerelateerd aan onze visie op de maatschappij in het algemeen en op kinderen in het bijzonder. De huidige maatschappij vraagt mensen die kunnen ontwerpen, kunnen plannen en vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en ondernemend zijn.

Op De Wetelaar zetten kinderen hun eerste stap naar deelname aan de maatschappij. We willen dat kinderen interactieve vaardigheden ontwikkelen en deze vanzelfsprekend gaan vinden. Natuurlijk houdt men rekening met elkaar, wisselt men argumenten uit, wordt samen gezocht naar een oplossing en profiteert men van elkaars talenten.

Daltononderwijs is op De Wetelaar een manier van omgaan met elkaar. Een omgeving waarin de kinderen verantwoordelijkheid krijgen en daarop ook aangesproken kunnen worden, waarin iedereen actief deelneemt aan activiteiten en je een eigen unieke meerwaarde toevoegt.

Het daltononderwijs vertrekt daarom vanuit een vijftal basisprincipes:

Vrijheid / verantwoordelijkheid

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het daltononderwijs ziet een mens als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van haar/zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt. Voorwaarde is dat er samen duidelijke en algemeen aanvaardbare afspraken worden gemaakt over de grenzen van deze vrijheid.  Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd.

Dalton op de Wetelaar

Hieronder leggen wij u kort uit hoe wij het Daltononderwijs bij ons op school vorm geven. Wij nemen onze leerlingen van groep 1 t/m groep 8 mee in de kernwaarden van het Daltononderwijs. In het team en met de kinderen maken wij afspraken over deze Dalton kernwaarden: Zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie.

Kleuren van de dag

Iedere dag van de week wordt in de hele school aangegeven met een vaste kleur.

Deze kleuren structureren de week voor de kinderen, wat hen helpt om een planning te kunnen maken. De kleuren hangen in iedere groep aan de muur, zodat het kind steeds kan zien welke kleur bij de betreffende dag hoort. Daarnaast worden de dagkleuren gebruikt bij het planbord en de weekplanning.

Het planbord (groep 1 t/m 3)

Het planbord wordt gebruikt door de leerlingen van de groepen 1 en 2. De leerlingen starten in groep 3 met het gebruik van het planbord en werken hiermee tot aan de kerstvakantie. Het planbord is een middel voor de leerlingen om taken die gedurende de schoolweek zelfstandig uitgevoerd  moeten worden te plannen, uit te voeren en af te ronden. Daarnaast kan er door de leerlingen en leerkrachten eenvoudig worden gereflecteerd met het planbord. 

De weekplanning (groep 3 t/m 8)

Halverwege groep 3 gaan de leerlingen werken met een papieren weekplanning. Elke week krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 op maandag een nieuwe weekplanning. De leerlingen plannen op maandag taken in en stellen zichzelf een doel voor die week. Aan het einde van de week reflecteren ze op hun eigen doel en op het werken met hun maatje.

De weekplanning is bedoeld als hulpmiddel om de leerlingen zelfstandig hun werk in een week te laten plannen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandig werken, samenwerken, instructie gebonden lessen en maatjeswerk. Daarnaast staat op de weekplanning werk dat specifiek voor dat kind is. Dit noemen we “eigen werk”. Ook de  term “keuzewerk” wordt op de weekplanning vermeld. Dit is werk uit de keuzekast.

Werken met uitgestelde aandacht

Tijdens het zelfstandig werken wordt er in de groepen 1 t/m 8 gewerkt met het principe van de uitgestelde aandacht. Dat gebeurt met behulp van een dobbelsteen met de kleuren rood, oranje en groen.
Bij rood weten de kinderen dat de leerkracht/begeleider niet gestoord mag worden. De leerkracht geeft dan verlengde of extra instructie, of is bezig met een observatie. Ook kan de leerkracht een vaste hulpronde door de klas lopen. De kinderen weten dat ze zelf een oplossing moeten zoeken voor hun probleem. Ze mogen dan ook de andere kinderen niet vragen om hulp.
Bij oranje mogen de kinderen de leerkracht niet storen maar ze mogen wel elkaar om hulp vragen in hun tafelgroep. Ze gebruiken hierbij een fluisterstem. Ook hierbij loopt de leerkracht tijdens de periode dat het stoplicht op oranje staat, de vaste hulprondes. 
Bij groen mogen de kinderen hulp aan elkaar en ook aan de leerkracht vragen. Deze kleur is vooral bedoeld om aan te geven dat er samengewerkt mag worden.  

Tijdens zelfstandig werken gebruiken we de kleurenklok (groep 1 t/m 3) en de time timer (groep 4 t/m 8) om aan te geven hoe lang de periode van zelfstandig werken duurt.

Log in als klant