Openbare Dalton Basisschool de Wetelaar

Samen leren, samen leven,
Samen sterk de toekomst in!

Vrijheid / verantwoordelijkheid

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het daltononderwijs ziet een mens als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van haar/zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt. Voorwaarde is dat er samen duidelijke en algemeen aanvaardbare afspraken worden gemaakt over de grenzen van deze vrijheid.  Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd.

Integraal kindcentrum

De Wetelaar maakt deel uit van een Integraal Kindcentrum (IKC), wat betekent dat op onze locatie naast onderwijs ook opvang en welzijnsactiviteiten zijn ondergebracht. In ons IKC werken wij nauw samen met onze partners en werken wij vanuit één pedagogische visie.

Log in als klant