Integraal Kindcentrum

De Wetelaar maakt deel uit van een Integraal Kindcentrum (IKC), wat betekent dat op onze locatie naast onderwijs ook opvang en welzijnsactiviteiten zijn ondergebracht. In ons IKC werken wij nauw samen met onze partners en werken wij vanuit één pedagogische visie.

Peuterspeelgroep en BSO

Peuterspeelgroep De Wetelaar

De lijntjes tussen de peuter- en de kleutergroepen zijn kort, zodat peuters die vier jaar worden op een hele vloeiende manier de overstap naar de kleuterklas maken. Er is regelmatig overleg over de doorgaande leerlijn; peutergroepen en basisschool werken vanuit dezelfde visie en hanteren dezelfde uitgangspunten. Er is een peuter-kleutergroep die de overgang voor oudere peuters en jonge kleuters nog soepeler maakt.

Buitenschoolse opvang De Wetelaar

Ook de voor- en naschoolse opvang wordt door SpelenderWijs verzorgd. Zij beschikken over twee ruime lokalen, waar de leerlingen na een dag in de schoolbanken lekker kunnen spelen en ontspannen.

Zozijn

Zozijn Kind & Jeugdhulp biedt begeleiding, zorg en ondersteuning aan kinderen en jeugdigen en hun naaste omgeving. Het kan gaan om kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem, een verstandelijke beperking of met niet aangeboren hersenletsel. Dit kan thuis, op school, bij de kinderopvang, in een groep van het orthopedagogisch centrum of op een andere plek waar het kind verblijft. De medewerkers van Zozijn sluiten aan bij de mogelijkheden van het kind, het gezin en hun netwerk.

In IKC De Wetelaar is een dagbehandelingsgroep van Zozijn gevestigd.

Centrum voor jeugd en gezin

In Doesburg kennen we het CJG. Voor onze school is de contactpersoon Esther Spreeuwers.

U kunt contact met haar opnemen als er vragen zijn over opgroeien en opvoeding van uw kind(eren). Ook leerkrachten en kinderen kunnen met hun vragen bij Esther terecht.

Esther is iedere eerste maandag van de maand op school van 8.15 tot 8.45 uur.

Verder is zij bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag op tel. 06-12 99 28 43 of per mail e.spreeuwers@santepartners.nl.

Jeuggezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Standaard onderzoeken

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat.Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind.

Spreekuren

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).

Vragen of een afspraak maken

http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556500. 

Jeugdarts 4-18 jaar

Iris Boerboom

Jeugdarts in opleiding

Angeliek Tran

Jeugdverpleegkundige  4-18 jaar

Nicolle Bartels

Jeugdarts-assistente

Patty Bulsink

Logopedie Centrum Renes

Logopedie en dyslexie bij Logopedisch Centrum Renes is meer dan alleen ‘spraakles’ en ‘lezen’!
Voor zowel kinderen als volwassenen kan het uitermate lastig zijn als de (schriftelijke) communicatie niet verloopt zoals gewenst.

Het team van Logopedisch Centrum Renes doet er alles aan om de communicatie te verbeteren en te optimaliseren. Uiteraard in samenspraak met u en afhankelijk van uw klacht of hulpvraag op het gebied van de stem, de spraak, de taal, het gehoor, het slikken of het lezen en spellen.

Log in als klant