Eureka!klas

Op ODBS de Wetelaar bieden we cognitief getalenteerde leerlingen een ander, passend onderwijsaanbod in de vorm van de Eureka! klas. De Eureka! klas is een samenwerking van ODBS de Wetelaar en OBS de Horizon. Wekelijks komen leerlingen uit verschillende groepen samen, om te werken aan persoonlijke leerdoelen en om gelijkgestemden te ontmoeten.

De leerlingen worden uitgedaagd op verschillende gebieden. Zij leren onderzoeks- en projectmatig werken en ontwikkelen verschillende leerstrategieën. Er wordt in de Eureka! klas gewerkt aan vier doelstellingen:

Criteria voor deelname in de Eureka! klas zijn observaties van de leerkracht(en), de schoolresultaten en leer- en persoonlijkheidskenmerken. Ook motivatie speelt een grote rol bij de plaatsing in de Eureka! klas. In overleg met de intern begeleiders, de leerkrachten en de leerkracht van de Eureka! klas en coördinator Talentontwikkeling worden leerlingen zorgvuldig geselecteerd.    

Het versterken van het aanbod voor cognitief getalenteerde leerlingen in de Eureka! klas en in de reguliere groepen is een belangrijk speerpunt op school. Daarnaast zetten we in op een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. In de klassen wordt daarom gebruikgemaakt van verrijkende materialen om leerlingen ook in de reguliere groepen een passend aanbod te kunnen bieden. 

Log in als klant