Leerlingenraad

Sinds een aantal jaren is er op  De Wetelaar  een leerlingenraad. Het doel is: leerlingen ervaringen laten opdoen met democratische processen, ze meer betrekken bij de school  en het verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel t.a.v. school en omgeving.

De onderwerpen betreffen:

De mening of het besluit van de leerlingenraad wordt voorgelegd aan de directie en wordt in de besluitvorming meegenomen. De belangen van de jongste kinderen worden aan een  leerling van de leerlingenraad doorgegeven, of de leerkracht van deze groep doet dit zelf.

De leerlingenraad vergadert een keer in de zes weken. De leden zijn voor een jaar gekozen door de groep, door zich eerst kandidaat  te  stellen. 

Log in als klant