Muziek en Drama

Op de Wetelaar krijgen de leerlingen wekelijks muziek- en dramalessen. We zijn ervan overtuigd dat drama en muziek positief bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen en van de groep als geheel.

Het uitgangspunt is dat iedere leerling zich veilig voelt en dat er veel plezier gemaakt wordt.

Muziek

Ieder kind is muzikaal, ook al heeft de een meer muzikaal talent dan de ander. Alle kinderen maken een muzikale ontwikkeling door.

Tijdens de muzieklessen wordt er gezongen, geluisterd naar muziek of klanken, muziek gemaakt met instrumenten of het eigen lijf, muziek gelezen of genoteerd (met tekens of muzieknoten) en bewogen op muziek.

Bij de jongste leerlingen is het spelenderwijs leren heel belangrijk. Het zingen van liedjes zorgt ervoor dat de woordenschat op een heel plezierige manier wordt uitgebreid. Taal en muziek hebben beide een ritme, klanken en een melodie.

Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Het is een sociaal gebeuren, omdat je vaak met elkaar muziek maakt. Muziek roept ook gevoelens en emoties op. Het ervaren en benoemen daarvan draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Ook het bewegen en dansen op muziek is voor kinderen een manier om uiting te geven aan hun gevoelens.

Drama

Tijdens de dramalessen wordt aandacht besteed aan het verbeelden van gevoelens, ideeën, situaties en personages. Door het gebruik van allerlei werkvormen en technieken worden de leerlingen gestimuleerd zich vrij te voelen. Ze krijgen inzicht in de opbouw van een rol en van een verhaal en de presentatie voor publiek.

Drama gaat ook over verbale en non-verbale expressie, het stimuleren van fantasie en creativiteit en het versterken van sociaal- emotionele vaardigheden.

Log in als klant