Vertrouwenspersonen

Intern vertrouwenspersoon

Het kan voor u prettig zijn om eerst vertrouwelijk met iemand van school te praten, zonder dat meteen een officiële klacht wordt ingediend. Daarom is op elke school een intern vertrouwenspersoon aangesteld. De intern vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang van leerlingen en ouders/verzorgers die een klacht hebben. De intern vertrouwenspersonen van ODBS De Wetelaar zijn Manon Tiedink en Chantal Nijman.

Bij klachten op het gebied van ongewenst intimiderend gedrag verwijst de intern vertrouwenspersoon naar de extern vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon

Daarnaast heeft IJsselgraaf een extern vertrouwenspersoon aangewezen. Zij ondersteunt ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden bij de behandeling van klachten over onder andere onderwijskundige zaken of over machtsmisbruik. De extern vertrouwenspersoon kan benaderd worden door de intern vertrouwenspersoon van de betreffende school, maar kan ook door de klager rechtstreeks benaderd worden.

De externe vertrouwenspersoon voor IJsselgraaf is:
Yvonne Kamsma
tel: 06-140 016 72
yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

Log in als klant